Tensiometru Boso Clinicus II

Tensiometrul Boso Clinicus II este un tensiometru mecanic cu un sistem de 2-tuburi, dotat shock protected / antisoc (protejeaza tensiometrul la lovituri sau caderi).