Welch Allyn Cap Otoscop Veterinar Operatie

Welch Allyn Halogen HPX 3,5V Cap Otoscop Veterinar pentru operatie, inclusiv set / 3 speculi reutilizabil.